,

Transformacja biura – od lean do green

Postępująca degradacja środowiska naturalnego w wielu wymiarach jest już od dawna faktem. Wielu właścicieli firm i menedżerów nadal łączy ochronę środowiska przede wszystkim z kosztami. A przecież wpisanie jej w codzienną działalność przedsiębiorstwa jest nie tylko pożądane w wymiarze ideologicznym, ale też może przynieść wymierne korzyści – jak choćby poprawa efektywność i redukcja koszty funkcjonowania biura. Rozwiązaniem pomocnym w zmianie podejścia do ekologii w firmie jest podejście Lean Green Office.

Według różnych źródeł można wyróżnić pięć podstawowych zagrożeń ekologicznych inicjowanych przez ludzi, które czyhają na naszą planetę. Są to:

 • zużycie energii nieodnawialnej,
 • niekontrolowana emisja gazów do atmosfery,
 • zużycie i zanieczyszczenie wody,
 • bezpośrednie zużycie i składowanie odpadów materiałów nie ulegających biodegradacji,
 • katastrofy ekologiczne.

Podejście Lean Green Office pozwala na szybką identyfikację zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe wykorzystywanie i obchodzenie się pracownika biura z zasobami i środowiskiem naturalnym, a następnie na minimalizację skutków tego działania. Identyfikacja zagrożeń i minimalizacja ich potencjalnych skutków odnosi się działań wpływających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w biurze, zużycia papieru, wody i ścieków oraz na racjonalną gospodarkę odpadami.

Odwołując się na kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej kultury Kaizen możemy zaproponować wykorzystanie sprawdzonych narzędzi, stosowanych z powodzeniem w innych obszarach organizacji. Są to:

 • TPM: używany w obszarze urządzeń biurowych generujących straty energii,
 • optymalizacja layoutu: zaprojektowanie organizacji biura w sposób, który zminimalizuje przemieszczanie zasobów i zoptymalizuje zużycie energii,
 • standaryzacja pracy: identyfikacja miejsca, które wymaga standardu, wdrożenie, praktykowanie i doskonalenie,
 • kontrole wizualne, czyli GEMBA Walk: nieprawidłowości są oczywiste,
 • działania świadomościowe: wspólne starania o niedopuszczanie do strat energii (dbałość o gaszenie świateł, wyłączanie sprzętów, klimatyzacji, zamykanie okien, etc.),
 • działania Kaizen: tworzenie zespołów odpowiedzialnych za szybkie wdrażanie pomysłów,
 • Six sigma: bazowanie na statystykach w celu rozpoznania przyczyn,
 • sugestie eksperymentalnych rozwiązań.

directions_big

Stosowanie podejścia Lean Green do ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska naturalnego jest elementem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podejście to spełnia oczekiwania zarówno klientów (jeśli chodzi o koszty energii, ochronę środowiska oraz ciągłość w doskonaleniu), akcjonariuszy (działania Kaizen dają szansę na poprawę zarówno wyników ekonomicznych, jak i ekologicznych) jak i pracowników zaangażowanych w realizację celów, które postawiła sobie organizacja. Należy mieć pewność, że postępy w realizacji założeń będą widoczne w organizacji, tak aby każdy mógł zaangażować się w Lean Green.

Od czego zacząć?

 • strategia: uzyskanie wsparcia kierownictwa firmy dla „szczupłych i zielonych” działań, wypracowanie związanej z tym wizji i wplecenie jej w generalną strategię firmy, wyznaczenie osoby koordynującej działania tego rodzaju w biurze,
 • świadomość: uruchomienie „szczupłego i zielonego” myślenia – nauczenie pracowników patrzenia na procesy z perspektywy troski o środowisko i eliminację marnotrawstwa,
 • szkolenie: zadbanie o zrozumienie przez pracowników zagrożeń wynikających z eko marnotrawstwa
 • stworzenie mapy stanu obecnego: identyfikacja i zmierzenie „zielonych zagrożeń” i miejsc powstawania marnotrawstwa w strumieniu wartości i wplecenie ich w mapę stanu obecnego,
 • opracowanie mapy stanu przyszłego: określenie oczekiwanych wartości oraz wplecenie ich w mapę stanu przyszłego,
 • dążenie do perfekcji: wbudowanie narzędzi i uruchomienie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania biura na środowisko, oraz eliminujących marnotrawstwo.

Zielony Biznes przynosi korzyści nie tylko globalnie, ale także lokalnie: pracownikom firmy, klientom, udziałowcom, a co najważniejsze – samej organizacji, zarówno w wymiarze finansowym jak i wizerunkowym. Wprowadzenie nawet drobnych zmian w codziennym funkcjonowaniu (takich jak oszczędzanie wody, wyłączanie światła i urządzeń, druk dwustronny, spotkanie na odległość zamiast podróży) pozwala na osiągnięcie sporych zysków w firmowym budżecie. Po co czekać? Zacznij już dziś! Zielony biznes to dobry biznes 🙂

Mariusz Bryke
Członek Zarządu PROFES, Przedstawiciel KAIZEN Institute Consulting Group Ltd.w Polsce. Inżynier, praktyk i entuzjasta filozofii ciągłego doskonalenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji projektów doradczych w obszarze Zarządzania Jakością i Kaizen. Inicjator i organizator merytoryczny Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN. Czynny ekspert Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Występuje na konferencjach, publikuje w pismach specjalistycznych, recenzuje literaturę z obszaru zarządzania.