Wpisy

,

Jakie szanse daje wykorzystanie technologii w rozwoju?

Wydarzenia ostatnich paru miesięcy sprawiły, że dla wielu organizacji chęć kontynuowania procesów rozwojowych oznaczała konieczność przeniesienia ich w przestrzeń online. Czy jednak taką zmianę powinniśmy postrzegać wyłącznie jako przymus, wywołany specyficzną sytuacją? Niekoniecznie.

Jak wynika z raportu „Our status with tech at work: It’s complicated” opracowanego w 2018 roku przez PWC, już wtedy – dwa lata temu, aż 65% pracowników zadeklarowało, że chce, aby szkolenia uwzględniały aktywności digitalne. 37% preferuje rozwój w wymiarze digital zamiast face-to-face, a kolejne 28% chce, aby obydwa te rodzaje się przeplatały.[1] Zmiana tempa i charakteru pracy, wyzwania związane z funkcjonowaniem w wielooddziałowych organizacjach, ale i własne doświadczenia wynikające z nieustającej obecności technologii w życiu prywatnym, przekonują nas, że często – mówiąc wprost – ułatwia ona wiele kwestii. W jaki sposób?

Kiedykolwiek i gdziekolwiek – rozwój w miejscu pracy i we własnym tempie

Wykorzystanie technologii w postaci interaktywnych szkoleń online, form e-learningowych, wirtualnych badań czy prezentacji 360° w procesie rozwoju, jest w pewien sposób odpowiedzią na trudności, jakie generuje udział w klasycznych działaniach stacjonarnych. Szczególnie w przypadku, gdy pracownicy funkcjonują w rozproszeniu na terenie całego kraju (np. punkty dealerskie na rynku motoryzacyjnym), organizacja szkolenia dla konkretnej grupy staje się wyzwaniem logistycznym. Do tego dochodzi konieczność oderwania pracownika od zadań zwykle na 2 dni oraz poniesienia kosztów związanych z dojazdem na szkolenie i noclegiem. Wdrożenie aktywności digitalnych eliminuje te trudności, ponieważ mogą one być swobodnie realizowane w miejscu pracy, zwykle z dowolnego urządzenia (laptop, smartfon, tablet). W przypadku działań indywidualnych (takich jak szkolenia e-learningowe, wirtualne pigułki wiedzy, online’owe badania kompetencji, coaching online), dodatkowym atutem dla pracownika staje się możliwość wpasowania ich we własny kalendarz tak, aby ich realizacja nie kolidowała z obowiązkami i zadaniami.

Doraźne wsparcie za jednym kliknięciem myszki

Dostęp do rozwoju wymiarze digital pozwala pracownikowi sięgać po pomoc niemal natychmiast w momencie zaistnienia problemu. Mowa tu np. o coachingu online czy wirtualnych pigułkach wiedzy, poświęconych konkretnemu wyzwaniu zawodowemu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Menedżer musi przeprowadzić trudną rozmowę z pracownikiem. Teoretycznie wie, jak to zrobić, w praktyce ta konkretna rozmowa wydaje mu się nie do przebrnięcia. Możliwość uzyskania zdalnego wsparcia w czasie rzeczywistym może stanowić spore ułatwienie w mierzeniu się z tego typu nagłymi kwestiami.

Przygotowanie na nieznane

Pozostawienie pracownikowi decyzyjności w kwestii czasu realizacji aktywności szkoleniowych czy wyboru dostępnych aktywności nieobowiązkowych może być pierwszym krokiem do wzmacniania jego poczucia odpowiedzialności za własny rozwój. Dlaczego to takie ważne?

Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego przekonują, że w obliczu tak dynamicznych zmian, kiedy zapotrzebowanie na nowe kompetencje pojawia się nagle, wypierając dotychczas pożądane umiejętności, kluczowe nie jest to, co pracownik potrafi, ale jego zdolność (i chęć) do uczenia się [2]. Śmiało twierdzą nawet, że „ta umiejętność może uratować Twoją pracę – jak i Twoją organizację”[3].

Sprzyja ona bowiem nie tylko podnoszeniu własnej wartości na rynku pracy, ale i budowaniu firmowej kultury ciągłego rozwoju, zwiększając jej szanse na szybkie przystosowywanie się do dynamicznych zmian na rynku. W obecnej sytuacji, w której aż 38% pracodawców deklaruje, że ma trudność ze znalezieniem osób o odpowiednich umiejętnościach do pracy[4], kwestia niedopasowania kompetencyjnego staje się realnym problemem. Poszerzenie katalogu działań rozwojowych o te wspierane przez technologię, pozwoli szybciej reagować na tego typu sytuacje, wspierając pracowników w procesie podnoszenia lub pozyskiwania nowych kompetencji.

Mniej ograniczeń, mniej kosztów

Wiele aktywności digitalnych może być z powodzeniem realizowane przez większą grupę uczestników niż w przypadku standardowych szkoleń, które z oczywistych względów odbywają się w ograniczonym gronie. Mowa tu np. o aktywnościach dostępnych na platformie e-learningowej, online’owych badaniach kompetencji czy webinarach. Z założenia odchodzą nam również koszty organizacyjne, związane z wynajmem sali szkoleniowej, dojazdem i noclegiem czy usługą cateringową. Biorąc pod uwagę interaktywny charakter szkoleń online – i fakt, że możliwości obecnych programów do wideokonferencji pozwalają przenieść w wirtualną przestrzeń wszystkie rodzaje aktywności, jakie realizowano dotychczas na sali (w tym pracę w podgrupach, wspólną pracę na flipchartach, odgrywanie scenek, dyskusję moderowaną) – argument niższych kosztów może stać się decydujący przy wyborze formy rozwoju.

Unikalny Learner Experience

Wdrożenie digitalnych rozwiązań może być również postrzegane jako element budowania pozytywnych doświadczeń szkoleniowych – zarówno w kontekście zaangażowania uczestnika, jak i minimalizacji jego wysiłku. Jak dowodzą wyniki badań przytoczonych w International Journal of Educational Technology in Higher Education, udział w wideokonferencjach ma pozytywny wpływ na zaangażowanie studentów na poziomie kognitywnym, a więc na ich motywację, wytrwałość czy efektywność przetwarzania informacji. Autorzy publikacji przywołują dane, wedle których ta forma wspiera formułowanie krytycznych refleksji, rozwiązywanie problemów, syntezowanie danych czy motywację do nauki[5]. Przyczyn takiego stanu rzeczy dopatrują się w możliwościach, jakie oferują programy do wideokonferencji – i ich wpływie na promocję tzw. aktywnego uczenia się. Patrząc szerzej, wiele rozwiązań digitalnych obfituje w rozmaite mechanizmy, które mają na celu utrzymywanie zainteresowania i zaangażowania uczestników. W przypadku szkoleń e-learningowych mogą to być np. aktywności typu drag&drop (przeciągnij element i upuść w konkretnym miejscu), których wykonanie jest konieczne, by poznać dalszą treść. Elementem angażującym idealnie sprawdzającym się w przypadku działań w wymiarze digital będzie również grywalizacja.

Drugie ujęcie – a więc budowanie pozytywnych doświadczeń szkoleniowych poprzez minimalizację wysiłku osoby uczącej się może być realizowane np. dzięki zapewnieniu pracownikowi dostępu do różnorodnych form rozwojowych, a tym samym wybór takiej, która najlepiej odpowiada jego preferencjom. Warto w tym miejscu powrócić również do możliwości realizacji tego typu działań z miejsca pracy, z dowolnego urządzenia i dowolnej porze, co eliminuje ewentualne trudności związane z koniecznością pogodzenia obowiązków zawodowych z aktywnościami rozwojowymi.

Rozwój tzw. face-to-face – na sali szkoleniowej i w niewielkiej grupie, ma swoje niezaprzeczalne zalety i w pewnych sytuacjach będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem dla danego zespołu. Nie oznacza to jednak, że powinien być on postrzegany jako podstawa w procesie podnoszenia kompetencji pracowników. Technologia zdążyła już udowodnić, że w wielu sferach naszego życia znajduje całkiem słuszne zastosowanie. Nie inaczej musi być w obszarze rozwoju.


[1] https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/images/PwC_CIS-Tech-at-Work.pdf

[2] https://www.weforum.org/agenda/2016/08/this-little-known-skill-will-save-your-job-and-your-company/

[3] Tamże

[4] Tamże

[5] https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0063-0#citeas

,

Szkolenia online kontra webinary – czy warto rozwijać zdalnie i jak robić to efektywnie?

Szkolenia online kontra webinary

Brak pewności ile jeszcze przyjdzie nam się mierzyć ze skutkami pandemii, przyczynia się do stawiania ważnych pytań: czy warto czekać na powrót do „poCOVIDowej” rzeczywistości? A może słuszniej jest działać już teraz i dostosować się do nowych warunków – wiedząc, że rzeczywistość jaką pamiętamy, nie będzie już taka sama? Ubierając je w kontekst HR, pytamy: wstrzymywać budżet rozwojowy, czekając na możliwość bezpiecznego powrotu na salę szkoleniową? Czy identyfikować nowe wyzwania i przygotować pracowników na ich nadejście już dziś?

W obliczu niepewnego jutra, zrozumiałym jest ostrożne podchodzenie do kwestii rozwoju pracowników i związanych z nią wydatków. Już teraz jednak wiemy, że wraz z powoli odmrażającą się gospodarką, pojawiają się nowe wyzwania zarówno w obszarze zarządzania, jak i sprzedaży. Przykładowo – analizując zmiany stanowiące konsekwencje pandemii COVID-19, przewidujemy, że Menedżerowie będą w najbliższym czasie mierzyć się z:

 • potrzebą zwiększenia efektywności przy jednoczesnym szybkim tempie pracy – firmy będą dążyły do nadrabiania okresów przestojów. Zespoły będą przy tym musiały wykonywać dużo obowiązków przy zmniejszonym składzie, ponieważ – licząc się mocno z kosztami pracy, firmy będą ostrożnie odbudowywać zespoły.
 • budowaniem zespołu od nowa – w wielu firmach Menedżerowie musieli się rozstać z częścią pracowników z powodów ekonomicznych. Będą więc zarządzać zespołem o zmniejszonym lub zmienionym składzie, a gdy wreszcie dojdzie do stabilizacji sytuacji – będą także musieli nadzorować rekrutację nowych osób, a następnie dopasować do nich styl kierowania, zdefiniować ich role, zadania i odpowiedzialności.
 • zarządzanie rozproszonymi zespołami – dla części organizacji kontynuowanie pracy zdalnej pracowników może być realną oszczędnością, więc jej utrzymanie – a co za tym idzie – konieczność zarządzania rozproszonym zespołem, może trwać jeszcze wiele miesięcy.

Zidentyfikowane przez nas wyzwania dla sił sprzedaży to np.:

 • trudne warunki rynkowe i zmniejszoną sprzedaż – utrata stabilności finansowej wielu Klientów, zmusi ich do ograniczenia wydatków, a w efekcie – do obniżenia popytu.
 • wzmożone wykorzystywanie źródeł wiedzy o Klientach – wykorzystywanie w procesie aktywnego pozyskiwania Klientów dostępnych narzędzi i wszelkich istotnych źródeł wiedzy o Kliencie, takich jak system CRM, badania NPS, Tajemniczego Klienta, CX itp., które ułatwią budowanie kontaktu oraz tworzenie dedykowanej i spersonalizowanej oferty.
 • kontynuacja budowania sprzedaży z Klientem poprzez kanały online – ostateczny sprawdzian, jaki sprzedaż online przeszła w dobie izolacji, utwierdził wielu Klientów w przekonaniu, że to wygodna i bezpieczna forma zakupu. Firmy staną więc przed wyzwaniem wykorzystania kanałów online do jeszcze efektywniejszego budowania relacji z Klientami, budowania wizerunku organizacji, właściwego podążania za Klientem, identyfikowania wartości, którymi się kieruje czy obniżania poziomu jego wysiłku.

Dziś, kiedy liczne obostrzenia, ograniczają możliwość prowadzenia biznesu, warto wykorzystać ten czas na właściwe zidentyfikowanie czekających nas zmian i dostosowanie ścieżek rozwoju tak, aby w odpowiednim momencie pracownicy mieli kompetencje niezbędne do stawienia czoła nowym wyzwaniom. Jak w dobie pracy zdalnej zrobić to najefektywniej?

Rozwój w wymiarze online

Choć technologia towarzyszyła nam dotychczas na każdym kroku, obecnie wielu osobom trudno jest przekonać się do tezy, że rozwój realizowany w przestrzeni online może być równie efektywny, jak ten na sali szkoleniowej. Tymczasem na jego korzyść przemawia przede wszystkim to, że odpowiada on na problemy zgłaszane nam przez wielu Klientów jeszcze przed przymusową izolacją – a więc konieczność oderwania pracownika od zadań na 2 dni czy poniesienia dodatkowych kosztów transportu na szkolenie i noclegu. Rozwój online może być swobodnie realizowany w dowolnym miejscu: w pracy lub w domu, nie zajmując pracownikowi całego dnia. W zależności od potrzeb Uczestników – dzięki doborowi odpowiednich form i aktywności, może posłużyć zarówno do przekazywania wiedzy teoretycznej, jak i praktycznego treningu umiejętności czy pracy warsztatowej.

Webinary – czyli szybki dostęp do wiedzy

Wraz z koniecznością szybkiego przejścia na pracę zdalną, w cenie znalazły się sprawdzone rozwiązania online, a wśród nich przede wszystkim webinary. Są to stosunkowo krótkie (1-2 h), wirtualne spotkania, które skupiają się wokół prowadzącego, występującego w roli eksperta, a precyzując – jego prezentacji zwieńczonej sesją pytań ze strony Uczestników. Forma webinarów realizuje akademicki model przekazywania wiedzy i sprawdza się doskonale w sytuacji, gdy chcemy w dość krótkim czasie podnieść poziom wiedzy na temat wybranego zagadnienia. Co jeszcze przemawia na ich korzyść?

 • Brak konieczności wchodzenia z interakcję z innymi czy pokazywania twarzy w kamerce – dobre rozwiązanie dla tych osób, które czują się skrępowane formami wymagającymi dużego zaangażowania.
 • Możliwość udziału większej liczby osób – ze względu na fakt, że aktywność uczestników ogranicza się do słuchania prowadzącego i zadawania pytań, w webinarze może brać udział nawet do 90 osób na raz.
 • Urozmaicony dobór materiałów – oprócz klasycznej prezentacji, Trener może wykorzystywać również inne formy przekazywania wiedzy, w tym fragmenty filmów, ciekawe wizualizacje.
 • Bieżąca weryfikacja wiedzy – możliwość przeprowadzenia ankiety zbierającej opinie uczestników lub quizu sprawdzającego zrozumienie zaprezentowanych tematów wraz z możliwością szybkiego udostępniania statystyk odpowiedzi Uczestnikom oraz ich analizy.
 • Możliwość powrotu do treści – możliwe jest nagranie webinaru i udostępnienie go Uczestnikom po zakończeniu.

Niewątpliwie webinary od wielu lat są znaną i praktykowaną formą rozwojową, która znalazła swoje wierne grono odbiorców. To właśnie ta forma aktywności online była najczęściej używana od początku pandemii. Nierzadko firmy decydują się na organizowanie darmowych webinarów, które mają na celu utrzymanie relacji z Klientami, przemycając w jego realizacji treści reklamowe. Jest to oczywiście rozsądne z ich punktu widzenia, bo wiadomo, że większość aktywności na rzecz Klientów prędzej czy później – w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze zaprocentuje. Pytanie jednak, ile z tego faktycznie wyniosą Uczestnicy? Dlatego przy wyborze formy rozwoju ważna staje się umiejętność rozgraniczenia webinarów, promujących daną firmę od tych kładących nacisk na przekazanie merytorycznej wiedzy.

Istotną kwestią jest również dopasowanie do preferencji danego Uczestnika. Webinary to forma, która sprawdza się w przypadku osób uczących się najskuteczniej poprzez słuchanie. Co z tymi, którzy potrzebują stałego aktywizowania? Poczucie anonimowości po drugiej stronie monitora, umożliwiające wykonywanie w międzyczasie innych zadań i skutkujące znikomym wkładem własnym, rodzi w ich przypadku pytanie: czy to przełoży się na pożądany efekt? Jeśli mielibyśmy kierować się mottem „im więcej wkładasz, tym więcej wynosisz” forma webinarowa stałaby się niewystarczająca.

Interaktywne szkolenia online – wirtualna odsłona sali szkoleniowej

Poszukując bardziej angażującej alternatywy dla webinarów, należałoby skoncentrować uwagę wokół interaktywnych szkoleń online. Choć obecnie – w dobie zalewu propozycjami udziału w online’owych formach rozwoju, termin „webinar” jest często wykorzystywany zamiennie ze „szkoleniem online” – w rzeczywistości należy traktować je jako dwa odrębne, całkowicie różne rozwiązania. Analogicznie do tego, co dzieje się stacjonarnie na sali, podczas szkoleń online Uczestnicy są stale angażowani do udziału w zróżnicowanych aktywnościach, w tym m.in.:

 • pracy w niezależnych grupach (tzw. breakout rooms) i prezentowaniu wyników na forum,
 • dyskusji moderowanej,
 • wyrażaniu opinii w głosowaniach wraz z obserwacją wyników online,
 • oglądaniu odtwarzanych filmów i ich wspólnej analizie,
 • odgrywaniu scenek wraz z udzielanym na bieżąco feedbackiem,
 • wspólnym wypracowywaniu rozwiązań.

Ze względu na swój wysoce praktyczny charakter, szkolenia online są realizowane w niewielkich grupach, max. 8-9 osób tak, aby zapewnić każdemu Uczestnikowi komfortowy udział i możliwość przetrenowania umiejętności. Dzięki stałemu zaangażowaniu, mają oni też poczucie realnego udziału w szkoleniu pomimo rozproszenia grupy i kontaktu zdalnego.

Choć obecna sytuacja wymusza na nas podejmowanie szybkich decyzji, w przypadku wyboru online’owych aktywności rozwojowych, warto poświęcić nieco więcej czasu na analizę preferencji i potrzeb pracowników. Rozwój w świecie online może być niezwykle wartościowym doświadczeniem, jednak konieczność udziału w formie, która nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom, może ograniczyć szanse na uzyskanie pożądanego efektu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwoju online? Sprawdź naszą ofertę webinarów i szkoleń online realizowanych w formule otwartej lub skontaktuj się z nami pod adresem biuro@profes.com.pl.