,

Po co, czyli najważniejsza część szkolenia

Człowiek decyduje się podjąć jakiś wysiłek na ogół z dwóch powodów. Jak uczą teorie motywacji, ale też i praktyka, działamy by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji lub by uzyskać istotne dla nas korzyści.  Praca nad rozwojem kompetencji jest niewątpliwie wysiłkiem. Zanim zechcemy namawiać kogoś do jej podjęcia warto zacząć od pytania o jej cel.

CZYSTY PRAGMATYZM

Pytania o cel mają na ogół bardzo praktyczny charakter. Sprowadzając je do czysto ludzkiego, prostego podejścia można zadać pytania: po co mam to robić? do czego mi to będzie potrzebne? co zyskam? co się stanie, jeśli tego działania nie podejmę?

 

ZMIERZAJĄC DO CELU

Czym różni się działanie od cel? Działanie oznacza czynność, cel jest jej skutkiem. Jeśli koncentrujemy się na samej czynności możemy stracić z oczu cel – a wraz z nim motywację. Gdy jednak zaczniemy od próby odpowiedzi na pytanie o cel, możemy dostosować działania do skutku, jaki zamierzamy osiągnąć, widzimy ich sens i korzyści. Podejmujemy wysiłek.

 

PO CO NAM TO SZKOLENIE?

Rozmawiając z działami HR często słyszę prośbę o przeprowadzenia szkoleń z zakresu podnoszenia różnych kompetencji i konieczności poprawy umiejętności organizowania czasu, prowadzenia spotkań czy rozmów z pracownikami, podniesienia poziomu umiejętności współpracy w zespole lub kreatywności.

Gdy w ramach późniejszego Dnia Konsultanta* zaczynam rozmowy z uczestnikami szkoleń, często nie potrafią oni odpowiedzieć na pytanie po co mają podnosić określone kompetencje i jaką korzyść będą z tego mieli. Zwykle słyszę: HR chce tego od nas, to się szkolimy…

 

Zarówno w przypadku HR jak i uczestników szkoleń mamy więc do czynienia z koncentrowaniem się na działaniu, a nie na celu.

 

CLOU PROGRAMU

Najważniejsza część szkolenia zaczyna się wtedy, gdy szkolenie się kończy a uczestnicy zaczynają wdrażać poznane narzędzia we własnej praktyce zawodowej. Żeby mogło się to jednak rozpocząć i przynieść określone efekty, powinni oni znać odpowiedzi na pytania postawione na początku: po co mam to robić? do czego mi to będzie potrzebne? co na tym zyskam? co się stanie, jeśli tego działania nie podejmę? Dlatego tak ważne jest, by je zadawać.

 

 

 

 

*Dzień Konsultanta – w praktyce Profes jest to wizyta trenera przygotowującego szkolenie w firmie klienta. Celem jest zapoznanie się ze specyfiką pracy, rozmowa z HR, uczestnikami szkolenia i ich przełożonymi. Na tej podstawie powstaje szczegółowy scenariusz szkolenia, zaprojektowany zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i celami.

Krzysztof Mironowicz
Trener PROFES. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał przygotowując programy szkoleń oraz prowadząc szkolenia m.in. dla Departamentów Sprzedaży, Obsługi Klienta oraz Menedżerów HR. Obszar menedżerski poznał dogłębnie od strony praktycznej, przez kilkanaście lat zarządzając Grupami Producenckimi TVP, a także koordynując prace związane z realizacją wielkoformatowego pomnika w centrum Wrocławia.