, , ,

O transformacji kultury organizacji

Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji wspiera budowanie zaangażowania i motywacji pracowników, ich identyfikację ze strategią, celami biznesowymi i wartościami firmy. W codziennej pracy przekłada się to min. na jakość relacji między pracownikami oraz ich relacji z klientami. O czym należy pamiętać wdrażając kulturę opartą o coaching?

„Dzisiejsze zarządzanie należałoby właściwie określić jako długie okresy nieustannych zmian, przerywane niekiedy krótkimi okresami stabilności.” [Anthony Robbins]

„Witam serdecznie. Jesteśmy zainteresowani szkoleniem z zakresu coachingu…”, „Prosimy o przysłanie oferty szkoleniowej dla grupy menedżerskiej z zakresu coachingowego stylu zarządzania…”, „Chcemy zrealizować szkolenia z zakresu coachingu menedżerskiego, dlatego też prosimy o przysłanie programu szkolenia dla 5 grup..”.

Kiedy pytamy, dlaczego właśnie taką tematyką są zainteresowani nasi klienci, padają różne odpowiedzi. „Chcemy dowiedzieć, się na czym taka forma pracy z ludźmi polega..”, „Słyszeliśmy, że to skuteczne i chcemy by menedżerowie potrafili pracować w stylu coachingowym”, „Szukamy sposobu, jak pracować z ludźmi nad ich postawami – by chciało im się chcieć, by wykorzystywali wiedzę zdobytą na szkoleniach.., ”„Chcemy wdrożyć kulturę coachingu w naszej organizacji…”.

Powyższe odpowiedzi pokazują, iż w dobie nieustannych zmian i wyzwań, przed jakimi stoją organizacje, podejście coachingowe staje się jedną z metod zarządzania. Wdrażanie kultury coachingowej w organizacji wspiera budowanie zaangażowania i motywacji pracowników, ich identyfikację ze strategią, celami biznesowymi i wartościami organizacji, w której pracują. W codziennej pracy przekłada się to min. na jakość relacji między pracownikami oraz ich relacji z klientami.

KULTURA COACHINGOWA W FIRMIE: KIEDY WARTO JĄ WDRAŻAĆ…

• Gdy zmienia się strategia firmy, w której pracujesz.
• Gdy szukasz metody, jak rozwijać i motywować pracowników do działania, przy wykorzystywaniu ich potencjału.
• Gdy chcesz budować organizację stale uczącą się.
• Gdy zależy Ci na lepszych relacjach, otwartej komunikacji i efektywnej współpracy wewnątrz zespołów i pomiędzy różnymi działami w organizacji.

… I CO MOŻE FIRMIE DAĆ?

„Pracownicy Bristol – Myers Squibb przeszli zmianę na wielu poziomach, m.in. na poziomie umiejętności, postaw i zachowań. Dzięki temu zmieniła się też firma. Wśród wskaźników sukcesu można wymienić również: najniższy współczynnik odejść w ciągu ostatnich trzech lat, wysokie oceny satysfakcji pracowników oraz bardzo wysoką ocenę umiejętności kierowniczych menadżerów przez zespoły. O tym, że nowa kultura organizacyjna została przyjęta przez pracowników może świadczyć również fakt ich silnego zaangażowania w umacnianie nowych wzorców zachowań. W 2009 r. firma przyznała osiemnaście nagród za pomysły innowacyjne. Każdy z nich został wdrożony i przynosi wymierne korzyści dla firmy”[1].

JAK WDRAŻAĆ KULTURĘ COACHINGOWĄ BY PRZYNIOSŁA OCZEKIWANE EFEKTY?

Po pierwsze: Diagnoza obecnej sytuacji firmy, zarówno od strony biznesowej, kultury organizacyjnej, jak i stosowanych już narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, to podstawa. Odpowiedz na pytanie: jaki jest poziom dojrzałości organizacji, w której zarządzasz?[2]

Profes_Anna Jaworska_grafika 1

Po drugie: W zależności od poziomu dojrzałości organizacji – zaplanuj systemowe działania, dzięki którym będziesz mógł powiedzieć, iż model coachingowy został w pełni zintegrowany.
Do takich działań mogą należeć:

Profes_Anna Jaworska_grafika 2

Po trzecie: Jednym z kluczowym elementów jest promowanie idei coachingu w całej organizacji, w szczególności gdy poprzednie doświadczenia pracowników nie były korzystne, a rozumienie coachingu wypaczone.

Po czwarte: Transformacja kultury jest procesem wieloletnim: ustal zatem konkretne i realne cele do zrealizowania oraz określ ramy czasowe zmiany, którą planujesz wdrożyć.

Po piąte: Pamiętaj, że „Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów nie mogą zmienić niczego.” [George Bernard Shaw]

 

 

 

[1] Na podstawie artykułu Transformacja kultury organizacyjnej Bristol-Myers Squibb

[2] Coaching culture maturity assessment David Meginsson and Clutterbuck

Artykuł, który oryginalnie był opublikowany w newsletterze Profes, napisała Donata Borkowska.