NASI EKSPERCI

Doradztwo dla firm – Profes

Praktycy dla praktyków

PROFES to działająca od 1993 roku, jedna z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku, wyróżniona podziękowaniem Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby Gospodarczej za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Specjalizuje się w doskonaleniu procesów zarządzania oraz wsparciu kompetencyjnym kadry zarządzającej i  pracowników.

Kaizen Institute

KAIZEN Institute Poland wdraża ideę ciągłego doskonalenia poprzez szkolenia, doradztwo, standaryzację i optymalizację, zarówno w procesach produkcyjnych jak i zarządczych. Organizator Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu, Klubu Koordynatora Kaizen oraz Studiów Podyplomowych o tematyce kaizen, realizowanych z Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Handlową.

E-PEERS

e-peers to kompleksowe narzędzie on-line do diagnozowania i zarządzania talentami – indywidualnie bądź w ramach organizacji. Jest przestrzenią do badania – poprzez ściśle dopasowane do indywidualnego użytkownika – kompetencji, a także platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, w obrębie której można rozpoznać i wspierać rozwój talentów.