NASI EKSPERCI

Doradztwo dla firm – PROFES

Praktycy dla praktyków

PROFES to działająca od 1993 roku, jedna z największych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku, wyróżniona podziękowaniem Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby Gospodarczej za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Specjalizuje się w doskonaleniu procesów zarządzania oraz wsparciu kompetencyjnym kadry zarządzającej i  pracowników, rozwoju sprzedaży i zarządzaniu doświadczeniem Klienta oraz szeroko pojętym doradztwie.

Kaizen Institute

KAIZEN Institute Poland wdraża ideę ciągłego doskonalenia poprzez szkolenia, doradztwo, standaryzację i optymalizację, zarówno w procesach produkcyjnych jak i zarządczych. Organizator Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN we Wrocławiu, Klubu Koordynatora Kaizen oraz Studiów Podyplomowych o tematyce kaizen, realizowanych z Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Handlową.