,

Kultura Kaizen, czyli droga do perfekcji

Kultura Kaizen, czyli kultura ciągłego doskonalenia, jest trudna, a często niemożliwa do wypracowania nawet w organizacjach zaliczanych do najważniejszych na rynku.  Mylnie postrzegana jako warunek konieczny dla wdrożenia narzędzi Kaizen, takich jak: 5S, standaryzacja, czy TPM. Jakie więc narzędzia należy wybrać, aby osiągnąć nową jakość organizacji?

Na początek warto doprecyzować: każdą organizację cechuje jakaś kultura organizacyjna, ponieważ na co dzień opiera ona swoje decyzje oraz sposób postępowania i zachowania na określonych założeniach, zasadach lub przekonaniach.

Nie zawsze kulturę organizacji można określić formalną nazwą, może to być np. kultura lean, ale też kultura „zamiatania problemów pod dywan”, kultura skupienia się na kliencie, czy też kultura autonomizacji zespołów. Tak czy inaczej, decyzja o budowaniu kultury Kaizen w organizacji oznacza potrzebę zmiany na każdym poziomie organizacyjnym, zaczynając od zarządu, przez kadrę kierowniczą, specjalistów, a na szeregowych pracownikach kończąc. Wiąże się to ze zmianą przyzwyczajeń, rutyn, nawyków, nierzadko również i tych uznawanych za właściwe. Bardzo często jest to pierwszym z powodów, dla którego wdrożenie kultury Kaizen jest nieosiągalne.

Narzędzia Kaizen kształtują kulturę Kaizen

Jak pokazuje praktyka, od początku procesu transformacji kultury organizacyjnej w kierunku kultury Kaizen, zdecydowanie przydatne okazują się wybrane narzędzia Kaizen, które, świadomie i konsekwentnie stosowane, tworzą nową jakość myślenia w organizacji. Należą do nich system sugestii oraz metody rozwiązywania problemów.

Według Masaaki Imai, założyciela oraz honorowego Prezydenta Kaizen Institute Consulting Group, „System sugestii jest integralną częścią Continuus Improvement zorientowanego na jednostkę. Zarząd musi wdrożyć dobrze opracowany plan, aby mieć pewność, że system ten będzie dynamiczny”.

System sugestii, rozumiany jako integralna część kultury Kaizen, daje szansę każdej organizacji realizować w praktyce fundamentalne założenie filozofii Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie metodą małych kroków, angażujące każdego pracownika, każdego dnia, na każdym stanowisku pracy.

Porównanie kultury tradycyjnej z kulturą Kaizen

Oczywiście, dla utrzymania skuteczności funkcjonowania systemu sugestii w długim okresie, niezbędne jest przyjęcie kilku kluczowych, być może istotnie różnych od dotychczasowych, założeń i zasad, które stanowić będą podwaliny pod kształtującą się kulturę Kaizen.

Kultura Kaizen i kultura tradycyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując za Jonem Millerem (CEO Kaizen Institute Consulting Group do 2014 roku), nie mamy innej recepty na stworzenie kultury Kaizen niż słowa: „Zaakceptuj wartości Kaizen, zmierz się ze swoim kulturowym potworem i stosuj cykl PDCA”.

Budowanie kultury organizacji, z której nie jesteś obecnie zadowolony, trwało wiele lat, o ile nie dekad. Przebudowanie kultury organizacji w stronę kultury Kaizen z natury rzeczy zajmie podobny czas. Wiele na pewno zależy od Twojej osobistej determinacji z dążeniu do zmiany, której na imię „Kaizen”.

 

Autorką artykułu jest Małgorzata Bednarek.