,

Kompetencje na rynku pracy – oczekiwania i rzeczywistość

Niedawno ukazał się raport „Biznes dla edukacji”. Wyniki badania, zleconego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, są z jednej strony ciekawe, z drugiej – nieco niepokojące.

biznesdlaedukacji_

Oczekiwania pracodawców porównano z przekonaniami młodych osób wchodzących na rynek pracy. Jakie są różnice?

Pracodawcy duży nacisk kładą na kompetencje miękkie. Umiejętność rozwiązywania problemów, kontakt z klientem (rozumiane jako komunikatywność i otwartość), współpraca w zespole – to niektóre z kompetencji ocenianych przez nich jako kluczowe.

fragment raportu "Biznes dla edukacji"

fragment raportu „Biznes dla edukacji”

Całkiem inaczej jest w grupie potencjalnych kandydatów. Przeciętnie tylko 3,5% z nich wskazało takie kompetencje miękkie takie jak np. komunikatywność czy umiejętność rozwiązywania problemów jako ich zdaniem oczekiwane przez pracodawców i atrakcyjne na rynku pracy. Umiejętność interpersonalne – wskazane przez pracodawców jako bardzo istotne – w ocenie młodych osób są mało ważne.
Analizując rozbieżność między podejściem pracodawców i potencjalnych pracowników nie dziwi fakt, że jako jedną z największych trudności w obszarze rekrutacji pracodawcy wskazują niedopasowane kompetencji kandydatów do potrzeb danego stanowiska pracy.

fragment raportu "Biznes dla edukacji"

fragment raportu „Biznes dla edukacji”

Z raportu można wyciągnąć wiele wniosków, nam warte podkreślenia wydają się dwa.

 

fot. e-peers

fot. e-peers


Po pierwsze, sama lista kompetencji jakie pracodawcy uważają za kluczowe i atrakcyjne. Jest to informacja niezwykle cenna, zwłaszcza w kontekście dużej konkurencyjności na rynku pracy. Dla osób poszukujących zatrudnienia jest to doskonała wskazówka, na czym skupić się – zarówno w planowaniu swojego rozwoju zawodowego jak i procesie poszukiwania pracy (przygotowanie aplikacji, proces rekrutacji). Z pełną listą można zapoznać się w raporcie.
Najczęściej wskazywane przez pracodawców kompetencje to:

  • dobra organizacja
  • komunikatywność i otwartość
  • umiejętność obsługi/kontaktu z klientem
  • rozwiązywanie problemów
  • kreatywność
  • umiejętność pracy zespołowej

Druga refleksja wynika z proporcji braków jakie pracodawcy wskazują u potencjalnych pracowników. Młodzi ludzie, jako powód problemów ze znalezieniem zatrudnienia, często wskazują brak doświadczenia, natomiast pracodawcy – przede wszystkim niedostatki w kompetencjach miękkich (ponad 38%). Brak doświadczenia znajduje się na niżej pozycji (24%), co ciekawe – niemal takiej samej jak brak motywacji kandydatów (ponad 23%). Wniosek ten może być wskazówkąi potwierdzeniem, że warto inwestować w niedoceniane kompetencje miękkie.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Pozostaje pytanie jak mierzyć kompetencje i jak pokazać, że posiada się je na odpowiednim poziomie. To już zadanie dla portalu rozwoju kompetencji: na e-peers bez problemu, dość szybko i intuicyjnie można zbudować swój profil zawodowy i wykonać badanie kompetencyjne. Raport, dołączony np. do CV, to wiarygodny dokument wskazujący na poziom posiadanych kompetencji. Ale o tym więcej na naszej stronie 🙂

Tak więc… do zobaczenia na e-peers!