, , ,

Kompetencja w pigułce: współpraca w zespole

Jak co środę prezentujemy kompetencję w pigułce. Dziś współpraca w zespole.

Umiejętność współpracy w zespole to kompetencja, którą większość pracodawców traktuje jako kluczową – pisaliśmy o tym min. w tekście odnoszącym się do raportu „Biznes dla edukacji”.
Zespół to mniejsza bądź większa grupa osób a  skuteczna współpraca w nim zakłada przede wszystkim sprawną komunikację, bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności – wszystkie te elementy służą osiągnięciu wspólnego celu.

współpraca w zespole

WARUNKI SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY
Czynniki determinujące efektywność współpracy w zespole można podzielić na indywidualne i zespołowe.
Te pierwsze to np. charakter i styl pracy danej osoby, jej wiedza oraz kompetencje interpersonalne (zwłaszcza w zakresie organizacji pracy i komunikacji). Czynniki zespołowe to przede wszystkim takie aspekty jak wyraźnie sformułowany cel, jasny podział ról, zadań i odpowiedzialności oraz dostęp do aktualnych informacji. Za elementy zespołowe w dużej mierze odpowiada lider, który pilnuje terminu i skuteczności realizacji celu przez zespół, dba o odpowiedni przepływ danych, rozwiązuje bieżące konflikty i problemy. W zależności od modelu współpracy w zespole to lider – sam lub z pomocą innych członków zespołu – ustala normy obowiązujące w zespole: sposób komunikacji, ramy czasowe wykonania poszczególnych zadań, odpowiedzialności przypisane do stanowisk itd.

KOMUNIKACJA TO PODSTAWA
Zespół tworzą ludzie o różnych zdolnościach i nawykach komunikacyjnych, dlatego też ważne jest stosowanie kilku prostych zasad. Należą do nich:

  • otwartość i szacunek dla ludzi o różnych osobowościach i wiedzy
  • asertywność i świadomość, że inni też mają do niej prawo
  • umiejętność oddzielania faktów od emocji
  • posługiwania się danymi (kto? co? kiedy? gdzie? jak?)
  • zdolność aktywnego słuchania
  • umiejętność zadawania pytań zamkniętych (czyli takich, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie” – np. „Czy widzisz to?”) i otwartych (czyli takich, na które nie da się odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie” – np. „Co widzisz?”)

RATUNKU, CHOLERYK!
Współpraca w zespole to w dużej mierze umiejętność rozpoznania i działania z różnymi osobowościami. Popularnie wyróżnia się 4 typy: wesołego sangwinika, wybuchowego choleryka, spokojnego melancholika, cierpliwego flegmatyka. Uogólniając przyjmuje się że:

  • choleryk to optymista, nastawiony na zadania i działanie, zdecydowany
  • sangwinik to optymista, nastawiony na relacje i działanie, uczuciowy
  • melancholik to pesymista, nastawiony na zadania i analizę, uczuciowy
  • flegmatyk to pesymista, nastawiony na relacje i analizę, zdecydowany

Zadając sobie kilka pytań (pesymista czy optymista? zadania czy atmosfera? analiza czy działania? emocje czy konkrety?) można spróbować określić, jaki typ osobowości ma osoba z którą pracujemy. Dzięki temu łatwiej będzie nam działać w zespole.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Sangwinik to osoba towarzyska i wesoła, otwarta, komunikatywna, nastawiona przede wszystkim na relacje. Pracując z nią dobrze jest zadbać o pozytywną atmosferę, powiedzieć miłe słowo czy komplement („Praca z Tobą to przyjemność”). Sangwinika cechuje stabilny i optymistyczny charakter. Ponieważ zwykle jest gadułą ze skłonnościami do dominacji warto dać się mu wygadać i poczuć ważnym, docenionym.
Choleryk to typ energiczny i wymagający. Konkretny ale emocjonalny – dla równowagi dobrze przy nim zachować spokój i umiarkowaną asertywność. Ma skłonność do dominacji i, podobnie jak sangwinik, bywa gadułą – jeśli go wysłuchasz poczuje się lepiej i będzie łatwiejszy w „obsłudze”. Ceni rzeczowość i szybkie decyzje, jest też łasy na komplementy. W sporach przemówią do niego fakty, konkrety, logiczne argumenty – ale tylko wówczas, gdy emocje już nieco ucichną w jego głowie.
Melancholik to ostrożny i rozważny perfekcjonista. Jest formalistą, więc pracując z nim dobrze jest powoływać się na procedury, umowy, zasady, standardy, pokazać dane liczbowe, przykłady, fakty. Przykłada dużą wagę do analizy, doceni jeśli do rozmowy lub pracy z nim starannie się przygotujesz. Przemówią do niego tylko logiczne argumenty, za takie też lubi być doceniany.
Flegmatyk to typ spokojny i uważny. Cechuje go cierpliwość i oczekuje, że inni też mu ją okażą. Nie spodziewaj się po nim szybkich decyzji, daj czas do namysłu. W rozmowie z flegmatykiem warto dokładnie i rzeczowo precyzować swoje myśli, nie pozostawiając miejsca niedomówieniom i niejasnościom – da mu to poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Doceń go za precyzję, dokładność, perfekcyjność – jak niemal każdy lubi być chwalony.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ
Wspólny cel – niezależnie od różnych charakterów, sytuacji czy konfliktów dobrze jest pamiętać, że wszyscy członkowie zespołu grają do jednej bramki. Oczywiście podstawą sprawnego funkcjonowania zespołu jest precyzyjne i wyraźne określenie celu.
Synergia – czyli siła i efekt płynące z pracy zespołowej, przewyższające te, które wypracować można pracując indywidualnie. To nie tylko sam osiągnięty efekt, ale także nauka którą możemy czerpać z doświadczenia, wiedzy czy stylu pracy innych osób.
Odpowiedzialność – czyli poczucie, że jako część zespołu mam wpływ na ostateczny efekt jego pracy i w związku z tym za niego odpowiadam. Odpowiedzialności wynikające z ról i uprawnień w zespole powinny być ustalone na samym początku jego formowania.
Asertywność – o której niedawno pisaliśmy. Każdy ma do niej prawo, choć często w zespołach, zwłaszcza wieloosobowych, ciężko pogodzić interesy, charaktery i oczekiwania różnych stron. Ważna jest umiejętność, a przede wszystkim gotowość do podejmowania kompromisów, które zorientowane są na wspólny, zespołowy cel.

fot. e-peers

fot. e-peers

Na dziś starczy wiedzy. Warto jeszcze sprawdzić, na jakim poziomie masz opanowaną kompetencję współpracy w zespole.

Jeśli masz konto na e-peers po prostu zrób krótkie badanie.
Nie masz konta? Nic nie szkodzi – tutaj założysz je w 5 minut!
Nie masz ochoty go zakładać? To też nie problem – napisz na biuro@e-peers.com i wpisz w tytule “Rozwiązywanie problemów” – prześlemy Ci badanie i raport 🙂

Jeśli chcesz, możesz pobrać pigułkę rozwiązywania problemów w wersji pdf tutaj – możesz ją wydrukować lub podzielić się z kimś, kto też dba o rozwój kompetencji 🙂

Kolejna porcja wiedzy – już za tydzień. 6 sierpnia napiszemy o budowaniu relacji z klientem. Do zobaczenia!