,

Every Day KAIZEN

Ciągłe doskonalenie to dzisiaj świetna metoda na utrzymanie pozycji na rynku i wyprzedzenie konkurencji. Redukcja kosztów wpływa bezpośrednio na zwiększenie marży i tym samym zysków firmy. Tylko w jaki sposób przygotować się do tego nieskończonego procesu, pielęgnować i utrzymać stałą motywację pracowników do zgłaszania pomysłów na usprawnienia?

Narodziny zespołu Kaizen, huczne odpalenie projektu, pierwsze spotkania i pomysły. Nie rzadko zatrudnienie zewnętrznych doradców, szkolenia dla pracowników, marketing zewnętrzny i wewnętrzny. Super, robimy Kaizen. Ale za chwilę może się okazać, że są inne priorytety i trzeba skupić się na ogromnym zamówieniu… W takim razie jak przygotować mentalnie całą organizację, aby nasz Kaizen był trwały i efektywny?

Zakorzenienie kultury kaizen bardzo ułatwia System Doskonałości Biznesowej, czyli model działania mający na celu osiągnięcie doskonałości operacyjnej poprzez łamanie paradygmatów. Każdy z managerów wie, jak cenny dla przedsiębiorstwa jest czas, dlatego niezwykle istotnym zadaniem jest znalezienie balansu między miękkimi i twardymi aspektami składającymi się na kulturę Kaizen w organizacji. SDB pomaga zaplanować drogę do doskonałości. Składa się z 6 podstawowych etapów:

  1. Planowanie strategiczne Kaizen
  2. Modelowanie
  3. Standaryzacja
  4. Transformacja
  5. Doskonalenie
  6. Utrzymanie doskonałości operacyjnej

Od sukcesu pierwszej fazy, czyli planowania, zależy powodzenie całego dalszego procesu. Jego elementem jest Daily KAIZEN™, który angażuje wszystkich pracowników, każdego dnia i wszędzie. Dlaczego jest tak ważny?

Sporo ludzi uważa, że Kaizen to drobne a więc mało znaczące zmiany. W rzeczywistości to są małe zmiany bo wymagają niskich nakładów, ale przynoszą ogromne ulepszenia. Największą umiejętnością w Kaizen jest zidentyfikowanie takich małych zmian, które przyniosą duży efekt.

daily-kaizenW praktyce Kaizen oznacza, że każdy pracownik zaangażowany jest w zmiany wszędzie i codziennie. Daily KAIZEN™ skupia się na pracownikach liniowych i ich bezpośrednich przełożonych. To ludzie pracujący na Gemba mają najwięcej do powiedzenia w kwestii tego co poprawi im warunki pracy. Ich zaangażowanie w codzienne „kaizeny” jest natomiast przykładem dla pracowników wyższych stanowisk. Dobrze zaplanowany, przygotowany i wdrożony Daily KAIZEN™ to inwestycja na długie lata. Dlaczego? Bo Daily KAIZEN™ daje możliwość wykazania się kreatywnością w usprawnianiu pracy własnej i całej organizacji. Pomaga rozwinąć w zespole praktykę udoskonalania, która z czasem przerodzi się w nawyk, a ten zaowocuje licznymi znaczącymi usprawnieniami. Przyzwyczajeni do zmian i usprawnień pracownicy będą dla firmy bardzo wartościowym zapleczem, na który zawsze można liczyć w razie jakichkolwiek problemów. Nigdy nie wiadomo co wydarzy się jutro, ale każdy problem da się rozwiązać. Pracownicy pełni pomysłów i zapaleni do usprawniania będą najbardziej wartościowym wsparciem Top Managamentu w każdej sytuacji.

Na rozpoczęciu drogi do ciągłego doskonalenia bardzo ważna jest też inspiracja. Okey, znamy już teorię, narzędzia Kaizen i wiemy jak to powinno wyglądać. Ale jak się do tego zabrać w praktyce… Ogromną pomocą okazuje się wtedy Gemba Walk, czyli wizyta w innej firmie, która już Kaizen  stosuje. Takie wizyty referencyjne są wśród „kaizenowców” znane i lubiane, nawet przedstawiciele firm z wyższej półki wtajemniczenia w Kaizen  bardzo cenią sobie kontakty z przedstawicielami innych firm. Spotykają się na seminariach, klubach, wspólnych wyjazdach do innych firm. Jest to niepowtarzalna okazja aby zaobserwować na żywo jak funkcjonują narzędzia Kaizen, porozmawiać z pracownikami liniowymi i ich przełożonymi, nawiązać kolejne inspirujące znajomości. Doświadczenie zdobyte podczas takich wizyt może być podstawą kolejnych pomysłów na ulepszenia we własnym miejscu pracy.

xiii-miedzynarodowy-kongres-gembakaizenWdrożenie Kaizen to bardzo długotrwały, może się wydawać żmudny proces. Ale warto zaangażować w to swój zespół pracowników aby stopniowo przekonywać się, jak drobne zmiany przynoszą duże efekty… codziennie…

Daily Kaizen będzie tematem przewodnim tegorocznego Kongresu GEMBAKAIZEN. Zapraszamy na stronę: www.kongreskaizen.pl